MONACO COFFEE mong muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng có chung niềm đam mê và nỗ lực để cùng nhau hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài. Luôn chào đón các thành viên mới gia nhập vào đại gia đình MONACO COFFEE, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có cơ hội khám phá tiềm năng bản thân trong quá trình làm việc, qua đó định hướng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.

Hợp tác cùng

MONACO COFFEE