Đoàn kết

Đoàn kết đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, là động lực để thúc đẩy năng suất lao động và xây dựng một tập thể vững mạnh.

Để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng vượt trội, Monaco quy tụ những con người làm việc quên mình và trách nhiệm, kiên định với mục tiêu “Cà phê SẠCH quốc dân”. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng Monaco không ngừng nghiên cứu – phát triển các dự án mới nhằm tạo giá trị mới cho khách hàng và nhà đầu tư.

 

Đam mê

Niềm đam mê và sự cống hiến là yếu tố chủ chốt tạo nên thành công. Chúng gắn liền với mọi khía cạnh trong suốt quá trình hoạt động và là trái tim của văn hóa doanh nghiệp tại Monaco Coffee.

 

Kỷ luật

Tính kỷ luật nằm trong thái độ tự giác đối với công việc của từng cá nhân. Xây dựng tính kỷ luật là xây dựng một nề nếp làm việc có tính hệ thống, chuyên nghiệp và hiệu quả. Kỷ luật để xây dựng Monaco Coffee thành một tổ chức vững mạnh nhằm đạt đến sự chuyên nghiệp trong công việc và thành công trên thị trường.

 

Hợp tác cùng

MONACO COFFEE